İktidarın Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Yasa Teklifi’nde yok yok: ‘Süper yetkili’ vakıf

İktidarın Meclis’e sunduğu ve bu hafta Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek olan Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Yasa Teklifi’yle kurulacak olan vakıf “olağanüstü yetkilerle” donatılıyor.

İktidarın Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Yasa Teklifi’nde yok yok: ‘Süper yetkili’ vakıf
REKLAM ALANI
Yayınlama: 12.05.2024
A+
A-

Teklifin
doğrudan Dışişleri
Komisyonu’nda değil de
neden TBMM Plan ve
Bütçe Komisyonu’nda
ele alınacağı içeriğine
detaylı bakılınca daha iyi
anlaşılıyor. Vakfın faaliyet
alanında, Maliye’nin
konusuna giren çok
sayıda düzenleme yer
alıyor. Teklife göre,
kurulacak vakıf, Dışişleri
Bakanlığı’nın hizmet
kalitesini artırmak
amacıyla her türlü taşınırı
ve taşınmazı alabilecek,
kiralayabilecek. İnşa
edebilecek. Her türlü
taşıt aracı alabilecek,
kiralayabilecek.

TİCARETHANE GİBİ

Dışişleri Bakanlığı’na
ait veya tahsisli
olup, güncel olarak
ihtiyaç duyulmayan
taşınmazların
bakanlık yararına
değerlendirilmesine
yönelik çalışmalar
yapabilecek. Bu
“değerlendirmenin” nasıl
olacağı belirsiz.

Vakıf, yükseköğretim
kurumları kurabilecek.
Vakfa gelir sağlanması
için de yine yurtiçinde
ve yurtdışında taşınır ve
taşınmaz alınabilecek,
satılabilecek,
kiralanabilecek. Vakıf,
ayni ve nakdi, fikri
ve sınai her türlü
hak ve alacağı temin
edebilecek. Takas,
trampa, ipotek tesisi ve
benzeri tasarruflarda
bulunabilecek.

TAHVİL, HİSSE SENEDİ

Devlet iç borçlanma
senetleri ve Hazine
Müsteşarlığı Varlık
Kiralama Anonim Şirketi
tarafından ihraç edilen
“kira sertifikaları, şirket
tahvilleri, hisse senetleri
ve sair menkul kıymetler
almak, satmak, şirket ve
ticari işletme kurmak,
işletmek, işlettirmek”
de yine vakfın faliyetleri
içerisinde yer alacak

Kamu görevlileri
dışındaki yönetim kurulu
ve denetleme kurulu
üyelerine, kamu iktisadi
teşebbüsleri yönetim
kurulu üyelerinin
huzur hakkının bir
katını geçmemek
üzere, mütevelli heyeti
kararıyla huzur hakkı
verilebilecek.

VERGİLERDEN MUAF

Vakıf, her türlü vergi ve
harçlardan muaf olacak.
Vakfa yapılacak bağış
ve yardımlar, vergiden
düşülebilecek. Ayrıca
herhangi bir sosyal
güvenlik kurumundan
emeklilik veya yaşlılık
aylığı alanlardan bu
vakıfta görev yapanların
aylıkları kesilmeyecek.

REKLAM ALANI
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.